โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง
       จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-244294 , 042-212367

E-Mail : bmkudon@bmk.ac.th

Facebook : โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2496