โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ที่อยู่ : 133 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร : 042-244294 , 042-183837

Fax : 042-212367