โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่...

อ่านเพิ่มเติม