โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดคลิปวีดีโอ “มหกรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมนำสันติสุข เพื่อสันติภาพ” รุ่นอายุ 12 – 16 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 12 – 16 ปี

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม ร่วมสมทบกับ สสจ.อุดรธานี เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสำเ...

อ่านเพิ่มเติม