โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ร่วมพิธีกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันค...

อ่านเพิ่มเติม