โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองผู้ปกครอง จำนวน 2,000 บาท

การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ...

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดคลิปวีดีโอ “มหกรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมนำสันติสุข เพื่อสันติภาพ” รุ่นอายุ 12 – 16 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 12 – 16 ปี

อ่านเพิ่มเติม

คุณสมเกียรติ ธนศรีวนิชชัย และบริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

การดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เรื่อง การจัดการเรียนกา...

อ่านเพิ่มเติม