โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง (2/2564)

เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประจำปีการศึกษา 2564

(เพิ่มเติม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042-244294, 042-212367, 085-0024055