โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง (1/2564)

เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประจำปีการศึกษา 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042-244294, 085-0024055