โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประกาศผลสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ : วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัววันที่ 14 มิถุนายน 2563 ตามวันเวลาที่กำหนดในช่องหมายเหตุ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์โรค Covid19 ระบาท