โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ประกาศผลสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ : วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัววันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 ตามวันเวลาที่กำหนดในช่องหมายเหตุ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์โรค Covid19 ระบาด