โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 042-244294, 042-212367, 061-1408199

Facebook : โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2496

www.bmk.ac.th