โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 12 - 16 ปี