โรงเรียนบ้านหมากแข้งวันที่ 8 กันยายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

วันอังคาร ที่ 8  กันยายน 2563  นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 80 โรงเรียน ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการโรเรียนมาตรฐานสากล โดยมีนายสมพงษ์ พลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับและเยี่ยมชมผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล