โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

.

.

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสมพงษ์ พลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปฯ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน