โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ร่วมพิธีกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี