โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

พิธีมอบปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงษ์ พลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียนให้กับ นายปราการ ประกอบศรี ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้ง โดยท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและกล่าวชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน