โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565