โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม