โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ระดับชั้นอนุบาล 1 - อุดมศึกษา และครู

worldclass2018

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โรงเรียนมาตรฐานสากล world class standard school

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เรื่อง การจัดการเรียนกา...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม ร่วมสมทบกับ สสจ.อุดรธานี เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสำเ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
        จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-244294

โทรสาร  : 042-212367

E-Mail : bmkudon@bmk.ac.th

Facebook : โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2496