โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข่าวประกาศ

ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ระดับชั้นอนุบาล 1 - อุดมศึกษา และครู

worldclass2018

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โรงเรียนมาตรฐานสากล world class standard school

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองผู้ปกครอง จำนวน 2,000 บาท

การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ...

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดคลิปวีดีโอ “มหกรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมนำสันติสุข เพื่อสันติภาพ” รุ่นอายุ 12 – 16 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 12 – 16 ปี

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

ผลงานครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
        จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-244294

โทรสาร  : 042-212367

E-Mail : bmkudon@bmk.ac.th

Facebook : โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2496