โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข่าวประกาศ

ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ระดับชั้นอนุบาล 1 - อุดมศึกษา และครู

worldclass2018

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โรงเรียนมาตรฐานสากล world class standard school

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่...

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดำ)

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร...

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
        จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-244294

โทรสาร  : 042-212367

E-Mail : bmkudon@bmk.ac.th

Facebook : โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2496