โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข่าวประกาศ

ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ระดับชั้นอนุบาล 1 - อุดมศึกษา และครู

worldclass2018

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โรงเรียนมาตรฐานสากล world class standard school

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ผู้เข้ารับพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษาต้นแบบ

ผู้เข้ารับพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาดูงานการบริห...

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
        จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-212367, 042-244294

E-Mail : bmkudon@bmk.ac.th

Facebook : โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2496